ओएसिस कम्प्युटर सेंटर

9175361855
प्रा गणेश शिंदे यांचे घर चनखोरे कॉलनी मेहकर

भारत कॉम्प्युटर एज्युकेशन (मेहेरकर सरांचे)

9011409477
लाहोटी कॉम्पलेक्स समोर, डोनगाव रोड, मेहकर

गौरव कम्प्युटर्स मेहकर

9404034171
शिवाजी हायस्कूल च्या मागे मेहकर